PRAKTISCHE ZAKEN

 

Oudercommissie:
De wet regelt dat een kinderdagverblijf een oudercommissie moet hebben. Daarnaast vinden wij de inbreng en mening van ouders erg belangrijk. Wij bevorderen een actieve oudercommissie. Geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden voor een functie binnen de oudercommissie.

De oudercommissie vertegenwoordigt zo alle ouders, behartigen de belangen van de kinderen en ouders en delen hun bevindingen over de kwaliteit van de dienstverlening van ons kinderdagverblijf. De oudercommissie heeft een adviserende functie richting de directie van ons kinderdagverblijf. De commissie adviseert op het gebied van pedagogisch beleid, klachten, openingstijden, tarief, groepsbezetting, personeel, spel- en ontwikkelings- activiteiten en gezondheid & veiligheid.


GGD:
De GGD komt jaarlijks ons kinderdagverblijf controleren. Hieronder vindt u een link naar de inspectierapporten.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=337704


Beschikbare documenten:

Privacybeleid  

Intern Klachtregelement

 


Overige documenten kunnen op aanvraag worden verstrekt.